Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-04-06
autor artykułu: Joanna Grabowska-Okraska
2017.04.04. Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty


4 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się posiedzenie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych. Minister edukacji ogłosiła niniejszym zakończenie prac tego zespołu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"i Forum Związku Zawodowych, reprezentanci  ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz minister edukacji Anna Zalewska
i przedstawiciele innych resortów.

Spotkanie to było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych i przedstawieniu zagadnień, które były tematem dyskusji roboczych i opracowań. Ministerstwo edukacji przygotowało zestaw postulatów i propozycji zmian w prawie oświatowym, które zostały zgłoszonone przez wszystkie strony uczestniczące w pracach Zespołu.

 

Wśród tych postulatów są propozycje:

  • nowego sposobu finansowania oświaty,
  • rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, m.in. powiązania płacy nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej ilikwidacji pojęcia średnich wynagrodzeń,
  • dookreślenia czasu pracy - określenia w ustawie-Karta Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów),
  • przesunięcia środków z dodatku wiejskiego, mieszkaniowego
    i na zagospodarowanie na wzrost wynagrodzeń zasadniczych,

 

2017.04.04. Dialog 2 2017.04.04. Dialog 1

 

Nie przedstawiono żadnych konkretów dotyczących zwiększenia środków
w subwencji oświatowej, a także zwiększenia środków na wynagrodzenia. Rząd ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie
do 2020 r. w drugiej połowie kwietnia br.

Pani minister Anna Zalewska poinformowała, że projekt ustawy zmieniającej ustawę - Karta Nauczyciela, a także nowa ustawa
o finansowaniu oświaty, zostaną przedstawione do końca kwietnia b.r..

Nowe regulacje w tym zakresie mają ratować małe szkoły, wzmacniać jednozmianowość, promować mniej liczne oddziały szkolne.

Poruszono problem funkcjonowania szkół niepublicznych, przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 Karty Nauczyciela
w celu wyeliminowania nadużyć związanych ze zmuszaniem nauczycieli
do realizacji nieodpłatnych zajęć edukacyjnych.

W zakresie procedur opiniowania przez kuratoria i związki zawodowe arkuszy organizacyjnych MEN potwierdza, że związki zawodowe mają prawo opiniować arkusze już w kwietniu tego roku.

Minister edukacji poinformowała o zmianach w procedurze przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół - w konkursach
może brać udział tylko po jednym przedstawicielu każdej z trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „S", OPZZ i Forum Związków Zawodowych).

Wskazane zostały zagadnienia do dalszej dyskusji - precyzowania szczegółowych rozwiązań. Członkowie Zespołu w ciągu 7 dni prześlą
do MEN swoje uwagi, opinie do przedstawionej na spotkaniu propozycji zagadnień do dalszych prac.


źródła:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kolejne-posiedzenie-zespolu-do-spraw-statusu-zawodowego-pracownikow-oswiaty.html

http://www.znp.edu.pl/element/3042/Nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/eada-sekcji/2745-komunikat-krajowej-sekcji-owiaty-i-wychowania-nszz-solidarno-z-nadzwyczajnych-obrad-rady-ksoiw-i-spotkania-z-minister-ann-zalewsk-5-kwietnia-2017-r-w-warszawie.html

http://www.opzz.org.pl/-/nauczyciele-sami-sfinansuja-_podwyzki_?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kB6LDtliljJ3__column-1%26p_p_col_count%3D4

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.