Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2024-02-14
autor artykułu: administrator
2024.02.14. stanowisko PZL ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Polski Związek Logopedów przekazał swoją opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych o treści:

2024.02.14. opinia PZL ws. projektu rozp. MEN z dnia 24. 01. 2024 roku w spr. oceniania

 

Szanowna Pani
Barbara Nowacka
Minister Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

OPINIA POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW

Polski Związek Logopedów pozytywnie opiniuje treść projektu rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, jednocześnie przekazując poniższe uwagi:

Przychylając się do propozycji zmian w zakresie uregulowania zasad zadawania prac domowych uczniom i ich oceniania, Polski Związek Logopedów wnosi następujące uwagi:

W uzasadnieniu do ww. rozporządzenia, czytamy: „Należy przy tym podkreślić, że proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych."

Zakładamy, że do wymienionych przykładowych zadań, których  nie dotyczy  zniesienie obowiązku uczenia się w domu, zaliczane są ćwiczenia zalecane przez logopedów.  Logopeda/terapeuta zleca do wykonywania w domu, najczęściej w obecności i przy współudziale rodzica zadania, które mogą być też ćwiczeniami praktycznymi.

Zadnia i ćwiczenia logopedyczne mają na celu utrwalenie efektów terapii i wynikają ze standardów  prowadzenia terapii logopedycznej.  Nie są one typową pracą domową i nie podlegają ocenie, natomiast ich wykonywanie jest niezbędne, aby osiągnąć założone kryteria sukcesu procesu terapeutycznego.

Dzieci i uczniowie objęci terapią w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym terapią logopedyczną, powinni wykonywać w domu zadania i ćwiczenia, wskazane przez logopedę. Systematyczne wykonywanie zaleconych zadań jest  konieczne dla wykształcenia normatywnych kompetencji językowych, uzyskania prawidłowego stanu mowy,  w obszarze zarówno rozumienia, jak i  nadawania, w tym  artykulacji oraz niezbędne do opanowania umiejętności czytania oraz pisania, fundamentów sukcesu edukacyjnego.

Podsumowując, zwracamy uwagę na wymienione szczególne sytuacje, które należałoby uwzględnić w rozporządzeniu, aby wykluczyć niejasności interpretacyjne ze strony rodziców.

Z poważaniem
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów
/-/  Milena Stasiak


Do wiadomości:
1. Adresat
2. Związek Zawodowy Rada Poradnictwa
3. Związek Nauczycielstwa Polskiego
4. a/a


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.