Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Kodeks Etyczny Logopedy


Kodeks   Etyczny  Logopedy

Podstawowym zadaniem logopedy jest profesjonalne prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej oraz systematyczne pogłębianie wiedzy.

Logopeda prezentuje wysoki poziom etyczny i zawodowy, tak pod kątem dobra pacjenta, jak i reputacji zawodowej.

Kodeks przedstawia wytyczne do wykonywania zawodu logopedy w Polsce.


1. Odpowiedzialność  osobista

1.1. Logopeda czynny zawodowo powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których jakość może być potwierdzona certyfikatem wydawanym przez Polski Związek Logopedów

1.2. Logopeda zobowiązuje się dobrze znać język polski zarówno w mowie,
jak i w piśmie. Absolwenci zagranicznych uczelni logopedycznych i obcokrajowcy, którzy ukończyli polskie uczelnie zobowiązani są do zdania państwowego egzaminu
z języka polskiego.

1.3. Logopeda ma stale podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się zawodowo tak, aby móc oferować pacjentom usługi logopedyczne na najwyższym poziomie.

1.4. Logopeda zobowiązuje się do respektowania obowiązujących norm społecznych.

1.5. Logopeda ma w sposób rzetelny informować pacjentów o skuteczności stosowanych metod diagnozy czy terapii.


2.
Działalność  zawodowa

2.1. Logopeda dba o autorytet zawodu i respektuje standardy jego wykonywania.

2.2. Logopeda może się reklamować i zabiegać o pacjentów stosownie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Ma pamiętać o tym, że jego postawa zawodowa winna być godna naśladowania. Wszystkie ogłoszenia w informatorach lub ulotkach powinny być wyważone i skromne w swojej formie. Powinny zawierać imię i nazwisko, tytuł zawodowy, dni i godziny przyjmowania pacjentów, numer telefonu, a także zakres oferowanych usług.

2.3. Logopeda nie powinien uzależniać prowadzenia terapii od możliwości uzyskania awansu zawodowego lub korzyści finansowych.

2.4. Logopeda nie powinien kierować  pacjentów z placówek państwowych
do gabinetów prywatnych, jak też nie powinien kierować pacjentów do innych specjalistów z zamiarem uzyskania korzyści osobistych.

2.5. Logopeda zaangażowany w promocję i opracowywanie pomocy logopedycznych, książek i innych materiałów do diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej zobowiązany jest do ich obiektywnej prezentacji.

2.6. Logopeda pracujący w państwowych lub prywatnych instytucjach nie powinien akceptować zasad lub wytycznych, które kolidują z jego zawodową niezależnością
lub ją ograniczają; powinien wspierać kolegów w obronie ich zawodowej niezależności.

2.7. Wykwalifikowany logopeda jest odpowiedzialny za kształcenie i praktykę zawodową studentów logopedii.

2.8. Logopedzie nie wolno współpracować z osobami uprawiającymi zawód logopedy nielegalnie lub w sposób nierzetelny.


3.
Odpowiedzialność  w  stosunku  do  pacjenta.

3.1. Podstawowym zadaniem logopedy w stosunku do pacjentów jest profesjonalna diagnoza oraz prowadzenie terapii adekwatnej do danego zaburzenia.

3.2. Logopedzie nie wolno dyskryminować w swoich placówkach pacjentów ze względu na ich status społeczny, rasę, religię, płeć i inne.

3.3. Logopeda dba o nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentami podczas trwania terapii.

3.4. Logopeda dokonuje analizy efektywności prowadzonej terapii i powinien zdawać sobie sprawę z ewentualnego braku postępów terapii u pacjenta.

3.5. Opłaty za usługi logopedyczne powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii.

3.6. Logopeda zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy zawodowej zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.7. O ile logopeda dzieli się informacjami o pacjencie z innymi specjalistami, powinien upewnić się, iż te informacje są przekazane w ścisłym zaufaniu.


4. Odpowiedzialność  w  stosunku  do  innych  logopedów.

4.1. Logopeda nie dyskredytuje innych logopedów. Nie szkodzi osobiście im
i ich zawodowej pozycji.

4.2. Pacjent może być przeniesiony na terapię do innego logopedy  po konsultacji obydwu logopedów i za zgodą samego pacjenta. W przypadku, gdy terapia prowadzona jest przez więcej niż jednego logopedę, sprawa powinna być wyjaśniona przez samych zainteresowanych.

4.3. Logopeda dąży stale do wzrostu wiedzy w zakresie swojej specjalności i dzieli się wynikami swoich naukowych dociekań.


5. Odpowiedzialność  w  stosunku  do  Polskiego  Związku  Logopedów.

5.1. Logopeda - członek Polskiego  Związku Logopedów zobowiązany jest
do przestrzegania statutu PZL i dyscypliny związkowej.

5.2. Polski Związek Logopedów i jego członkowie dążą do upowszechniania wiedzy logopedycznej w społeczeństwie.

5.3. Logopeda dba o rzetelność publikowanych w mediach informacji dotyczących zaburzeń mowy.


6. Etyczne  wskazania  dla  nauki.

6.1. Pacjent lub jego opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na badania naukowe i wykorzystanie ich wyników.

6.2. Badania nie mogą naruszać godności pacjenta.

6.3. Logopeda stosuje wyłącznie metody diagnozy i terapii naukowo uzasadnione.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego PZL
w dniu 1 marca 2013 r.

pobierz plik: Kodeks Etyczny Logopedy.pdf [48.1Kb]

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.